Så fungerar övervakningskamera inom hemlarmsystemet

Övervakningskamera är ett av många tillval som kan väljas till ett hemlarm. Det ger användaren tillgänglighet till video dygnet runt samt skapar ökad säkerhet eftersom larmoperatörerna får tillgång till mer information.

Komplement till hemlarm

Vilka komponenter som ingår i ett hemlarm varierar mellan olika bolag. Rörelsesensorer och kameror som aktiveras vid ett larm är ofta standard medan en övervakningskamera klassas som tillval. Det kan bero på att kameran inte behövs för att skapa ett grundskydd.

För personer som redan har ett hemlarm finns stora fördelar i att välja en övervakningskamera som är helt kompatibelt med hemlarmet. Därmed kan kameran kopplas in och larmet bli en enhet.

Kan användas ute eller inne

En övervakningskamera kan monteras utomhus för att avskräcka från inbrott, stölder och skadegörelse. De kan även aktiveras av rörelsedetektorer för att filma de som tagit sig in på gården.

Ett exempel är att en kamera kan monteras vid garaget eller förrådet där hemlarmet inte annars ger något skydd. Inomhus kan de monteras var som helst och vanliga platser är vid entréer, vardagsrum eller kök.

Från larm till övervakning

Med en övervakningskamera ändras ett klassiskt larmsystem till att bli ett övervakningssystem. Istället för att enbart larma så går det att se vad som händer dygnet runt. Det handlar därmed inte bara om att skapa säkerhet mot inbrott utan kan även handla om att skapa säkerhet för sjuka personer som kan ha svårt att kalla på hjälp om så skulle behövas.

Övervakningskamera förbättrar hemlarmet

Om en koppling finns mellan kameran och hemlarmet är följande vad som sker:

  • Larmet går

En dörr öppnas, ett fönster slås in eller så upptäcker rörelsesensorerna att någon rör sig. Oavsett så aktiveras larmet och en hög ljudsignal ljuder.

  • Notis och larmbolag

Nu skickas en notis ut via appen till den person som äger larmet. Samtidigt får larmbolaget notifiering att larmet har aktiverats vilket gör att operatörer börjar agera. De skickar väktare samt får upp video från den övervakningskamera som interagerar med hemlarmet. Här finns alltså en ytterligare fördel med att ha denna integrering. All video sparas även ett antal dagar så det är möjligt att gå tillbaka och se vad som hände i ett senare skede.

  • Motringer

Larmbolaget ringer nu upp larmets ägare för att kontrollera om mer information finns. Kanske var det bara ett falsklarm eller att åtgärder redan ordnats.

Med kamera skapas alltså både bättre översikt och högre säkerhet. Både för personer och egendom.

Continue Reading