Fysioterapeutyrket i Kalmar

Fysioterapeutyrket i Kalmar län är ett yrke med goda framtidsutsikter. Efterfrågan på fysioterapeuter förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre och behovet av rehabilitering och habilitering växer. Det finns också behov av fysioterapeuter inom idrottsmedicin och företagshälsovård.

Som fysioterapeut i Kalmar har man många arbetsgivare att välja mellan. Landstinget i Kalmar län är en stor arbetsgivare där fysioterapeuter arbetar på sjukhus och vårdcentraler. Det finns också privata fysioterapimottagningar samt möjlighet att starta egen verksamhet som privatpraktiserande fysioterapeut. Hitta fysioterapeut jobb i Kalmar.

Utbildning

För att bli fysioterapeut krävs en akademisk examen omfattande 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier). Utbildningen finns på flera orter i Sverige, bland annat Linköpings universitet som ligger nära Kalmar.

Utbildningen består av teoretiska studier inom anatomi, fysiologi, sjukdomslära med mera. Det ingår också praktiska moment som behandlingsmetoder och examinationsteknik. Som student får man göra verksamhetsförlagd utbildning för att lära sig yrket.

Arbetsuppgifter

En fysioterapeuts främsta arbetsuppgift är att hjälpa patienter med olika typer av besvär i rörelseapparaten. Det kan handla om smärttillstånd, skador eller sjukdomar som påverkar förmågan att röra sig och fungera i det dagliga livet.

Arbetet innebär patientnära rehabilitering genom manuell behandling, träning, massage, akupunktur och annan smärtlindring. En stor del av arbetet går ut på att motivera och vägleda patienten i sin rehabilitering.

Arbetsplatser

I Kalmar län finns det fysioterapeuter anställda på sjukhus, vårdcentraler, rehabiliteringskliniker, äldreboenden och inom kommunal hemsjukvård. Det finns också möjlighet att arbeta på företagshälsovård eller starta privat mottagning.

På sjukhus och kliniker ingår ofta specialistområden som neurologi, ortopedi eller idrottsmedicin. Inom kommun och region arbetar fysioterapeuter med äldre eller funktionshindrade.

Lön och anställning

Efterfrågan på fysioterapeuter är stor och möjligheterna att få jobb direkt efter examen är goda. Som nyexaminerad fysioterapeut ligger ingångslönen på cirka 27 000 kronor per månad.

De flesta fysioterapeuter i Kalmar län arbetar inom kommun eller region med tillsvidareanställning. Som egen företagare bestämmer man själv över sin arbetstid.

Framtidsutsikter

Fysioterapeutyrket har mycket goda framtidsutsikter eftersom efterfrågan väntas öka i takt med att befolkningen blir äldre. Det pågår också en utveckling mot ökad specialisering inom områden som idrottsmedicin och neurologi.

I Kalmar län väntas rekryteringsbehovet av fysioterapeuter vara fortsatt stort. Samtidigt råder det brist på fysioterapeuter i glesbygdsområden, så där finns goda möjligheter till jobb.

Du kanske även gillar